Laskurit

Jäsenmaksulaskuri

Kassan jäsenen tulee liittymisen yhteydessä itse valita työttömyysturvansa taso. Se saa olla enintään eläkevakuutuksen vahvistetun työtulon suuruinen ja sen pitää olla vuonna 2020 vähintään 13 076 €/vuosi (v.2019 12 816 €)

Yrittäjäkassan vuosimaksun suuruus v. 2020 on 2,1 % työttömyysvakuutuksen perusteeksi valitun työtulon 5 800 euroa ylittäväs­tä osasta.

Vuosityötulolla tarkoitetaan vuoden 2020 YEL-, MYEL-vuosityötuloa tai yrityksen osaomistajan ja yrittäjän perheenjäsenen TyEL-vuosipalkkaa.

Vuodesta 2015 alkaen eri vakuutuslajien vuosityötulot on voitu yhdistää, siten että voit vakuuttaa itsesi Yrittäjäkassassa korkeintaan yritystoimintasi vuoksi maksamiesi eri eläkevakuutustesi (YEL,MYEL, TyEL) yhteenlasketusta vuosityötulosta.

Huomioithan kuitenkin, että Yrittäjäkassassa ei voi huomioida ns. vieraan palveluksessa tienattuja TyEL- vakuutuksen alaisia palkkoja, vaan ainoastaan yrittäjäasemassa tienattu TyEL-ansio voidaan laskea yhteen muun eläkevakuutuslajin vuosityötulon kanssa.

Voit laskea jälkisuojapäivärahasi työttömyyskassojen yhteisjärjestön (TYJ) laskurilla:https://www.tyj.fi/jos-jaat-tyottomaksi/paivarahalaskuri/