Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti Kelan maksamaa työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä tuli voimaan 8.4.2020.  Laki on voimassa 30. kesäkuuta 2020 asti.

Väliaikaista työmarkkinatukea haetaan Kelasta, ei kassasta.  SYT-kassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan jatkossakin vain yritystoiminnan lopettaneille kassan jäsenille.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Lain mukaan yrittäjän pitää ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon 15.4.2020 mennessä, jotta hän voisi saada etuutta takautuvasti 16.3.2020 alkaen,kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa etuus maksettaisiin aikaisintaan työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien. Työnhakijaksi voi ilmoittautua vaikka heti: www.te-palvelut.fi

Lisätietoja työmarkkinatuen hakemisesta voi kysyä Kelasta.

 

Väliaikainen lakimuutos on voimassa 16.3. – 30.6.2020. Kela voi maksaa tukea vasta siitä lähtien, kun työmarkkinatuen ehdot ovat täyttyneet. Työmarkkinatuen ehtoina on, että päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on vähemmän kuin 1 089,67 e/kk. TE-palvelut selvittää ehtojen täyttymisen. Tukea voidaan maksaa 30.6.2020 asti.