Kutsu kassan kokoukseen 23.5.2019

Home/Ajankohtaista/Kutsu kassan kokoukseen 23.5.2019

Kutsu kassan kokoukseen 23.5.2019

SUOMEN YRITTÄJÄIN TYÖTTÖMYYSKASSA                                         ESITYSLISTA

KASSAN KOKOUS

Aika: Torstaina 23.5.2019 klo 9

Paikka: Lapland Hotels, Pohjanholvi -kabinetti, Kirkkokatu 3, Oulu

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Hallituksen toimintakertomus, tilipäätös ja tilintarkastajien kertomus vuodelta 2018
 • 6.1. tilinpäätöksen vahvistaminen
 • 6.2. esitys yli- tai alijäämän käytöstä
 1. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja kassanjohtajalle.

 1. Hallituksen ja hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätetään palkkioiden määrästä

 1. Hallituksen jäsenten vaalit

Nykyisen hallituksen kokoonpano:

Puheenjohtaja:                                                            Varapuheenjohtaja:

Toimitusjohtaja Susan Äijälä                                    Asianajaja Esa Airaksinen

Varajäsen Yrittäjä, KTM Max Gylling

Varsinainen jäsen:                                                      Varajäsen:

Asianajaja Esa Airaksinen                                          Yrittäjä Auli Suutarinen

Yrittäjä Juha-Pekka Harju                                          Yrittäjä Pasi Vänttinen

Yrittäjä Ann-Sofi Ilkka                                                 Yrittäjä Jari Hudd

Sairaanhoitajayrittäjä Päivi Peltomaa                  Yrittäjä Mari Laaksonen

Yrittäjä Christoffer Wiik

Kassan hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain on erovuorossa yksi kolmasosa hallituksesta varajäsenineen. 23.5.2019 kokouksessa erovuorossa ovat Ann-Sofi Ilkka (Jari Hudd) ja Juha-Pekka Harju (Pasi Vänttinen)

 • 9.1. Toimitetaan kahden hallituksen jäsenen ja heidän varajäseniensä vaali toimikaudelle 2019-2022.
 • 9.2. Toimitetaan Jäsen Christoffer Wiikin varajäsenen vaali Wiikin toimikauden keston mukaisesti.
 1. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodelle 2019

Kassan sääntöjen 12 §:n mukaan vuosittain valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin yhden tulee olla kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajia ei tarvitse valita useampia, jos ainoaksi tilintarkastajaksi valitaan kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Kassan sääntöjä ollaan muuttamassa tässä kokouksessa 1.1.2020 lukien työttömyyskassalain mukaisesti: Vuosittain valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.  Mikäli tilintarkastajaksi valitaan kauppakamarin tai keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilitarkastajaa tarvitse valita.

Hallituksen esitys: Valitaan jo vuoden 2019 tilitarkastajat tulevan muutoksen mukaisesti.

Hallituksen esitys: Valitaan tilintarkastajiksi KMPG oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii Kai Salli sekä Kirsi Aromäki (KPMG oy) ja hänen varamiehekseen Heidi Vierros (KPMG oy).

11. Jäsenmaksun perusteiden määrääminen vuodelle 2020

12. Päätetään sijoitustoiminnan periaatteista

13. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan sulautuminen Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan

Esitellään sulautumiseen liittyvät asiakirjat, jotka ovat olleet jäsenistön nähtävillä kassan toimistossa 9.5.2019 lukien:

– Hallituksen hyväksymä sulautumissopimus (SYT ja AYT osaltaan hyväksyneet)

– Hallituksen vahvistama ja allekirjoittama selostus sulautumisen perusteista

– Arvio sulautumisen taloudellisista vaikutuksista

– Tilinpäätösasiakirjat kummaltakin kassalta

– Tilintarkastajien lausunto

– Sääntömuutosesitys 1.1.2020

 • 13.1.  Päätetään sulautumisesta ja hyväksytään sulautumissopimus
 • 13.2. Päätetään Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan säännöistä 1.1.2020 lukien
 • 13.3. Valtuutetaan hallitus ja kassanjohtaja hoitamaan sulautumiseen liittyvät muodolliset toimenpiteet. Hallituksen tulee todeta sulautumisen edellytykset solmittujen sopimusten mukaisiksi viimeistään 11.10.2019 mennessä ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä.

14. Ilmoitusasiat ja keskustelua

15. Kokouksen päättäminen

Kaikki SYT-kassan jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan kokoukseen. Kokousmateriaali on jäsenten nähtävillä 9.5.2019 lähtien SYT-kassan toimistossa. Pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon keskiviikkoon 22.5.2019 mennessä, sähköposti neuvonta@syt.fi, fax (09) 622 4830 tai puhelin (09) 622 4830.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

 

Helsingissä 8. päivänä toukokuuta 2019

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Hallitus

Merja Jokinen

Kassanjohtaja

toimeksisaaneena

2019-05-09T08:47:38+03:00 08.05.2019|