Yritystoiminnan alkaminen ja kassaan liittyminen

Home/Jäseneksi/Yritystoiminnan alkaminen ja kassaan liittyminen
Yritystoiminnan alkaminen ja kassaan liittyminen 2018-02-01T08:55:26+00:00

SYT-kassaan voi liittyä koska tahansa

Yrityselämä käy läpi jatkuvaa muutosprosessia, suhdanteet vaihtelevat ja tämän päivän menestysbisnes voi olla huomenna jo mennyttä aikaa. Työttömyyskassan jäsenyys on yksi tapa hallita yrittäjyyden riskejä ja turvata toimeentulo työttömyyden sattuessa omalle kohdalla. 

Ansiopäivärahaan on oikeus yrittäjäkassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 kuukauden ajan, ja joka on vakuutettuna ollessaan täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon.

SYT-kassan jäseneksi voi liittyä alle 68-vuotias yrittäjä. Yrittäjäkassan jäsen voi kuitenkin 65 vuotta täytettyään saada päivärahaa vain harvinaisissa poikkeustapauksissa. Kassan jäsenyydestä ei tämän vuoksi ole yleensä hyötyä 65 vuotta täyttäneelle yrittäjälle.

Kassaan voi liittyä koska tahansa. Kassaan liitytään liittymislomakkeella. Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin liittymislomake saapuu kassaan ja josta alkaen myös jäsenmaksu on maksettu. Jäsenmaksua maksetaan liittymiskuukaudesta lukien. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa. Laske jäsenmaksusi ja päivärahasi suuruus laskureilla.

Voit liittyä kassaan, jos olet työttömyysturvalain tarkoittama yrittäjä. Lisäksi sinulle tulee olla riittävän suuri lakisääteisen eläkevakuutuksen työtulo. Eläkevakuutuksen työtulon tulee olla vuonna 2018 vähintään 12 576 €/vuosi, jotta kassaan liittyminen on mahdollista. Työtulolla tarkoitetaan YEL- ja MYEL-vakuutetun yrittäjän vahvistettua vuosityötuloa ja TyEL-vakuutetun yrityksen osaomistajan tai yrittäjän perheenjäsenen vuoden bruttoansiota.

Ansiopäivärahaan on oikeus yrittäjäkassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 kuukauden ajan, ja joka on vakuutettuna ollessaan täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon. Palkansaajakassan jäsenellä on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos hän siirtyy yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lähtien. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.

Yritystoiminnan katsotaan yleensä alkaneen silloin, kun

  1. yritys on aloittanut varsinaisen tuotannollisen tai taloudellisen toiminnan ja
  2. yritys on merkitty verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin tai
  3. kun yritys on merkitty verohallinnon työnantajarekisteriin

Palkansaajasta yrittäjäksi

Palkansaajakassan jäsenellä on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos hän siirtyy yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lähtien. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.

Päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyvän kannattaa liittyä SYT-kassaan heti yritystoiminnan alkamisesta. Näin työssäoloehtosi alkaa kertyä heti ja voit saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa SYT-kassasta jo 15 kuukauden kuluttua, mikäli jäät tuolloin työttömäksi.

Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvällä on yleensä niin sanottu jälkisuojaoikeus. Tämä tarkoittaa oikeutta saada päivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatulon perusteella, jos yritystoiminta lopetetaan jälkisuoja-ajan kuluessa. Jälkisuoja alkaa kulua yritystoiminnan alkamispäivästä lukien. Jälkisuoja-aika yrittäjäksi siirtyvällä on yleensä 18 kuukautta, mutta kuitenkin korkeintaan siihen saakka kunnes yrittäjän työssäoloehto SYT-kassan jäsenyysaikana on täyttynyt. Oikeus palkansaajaperusteiseen päivärahaan päättyy yrittäjän työssäoloehdon täytyttyä.

Työttömyyskassalain mukaan kahdessa työttömyyskassassa ei saa olla samanaikaisesti jäsenenä. Liittymislomakkeessamme voit antaa meille erovaltuutuksen, jonka perusteella toimitamme puolestasi eroilmoituksen aiempaan kassaasi. Ammattiliiton jäsenyys tulee päättää itsenäisesti.

Lataa esiteemme (pdf)
Liity jäseneksi