Vakiintuneen yrittäjän jäsenyys

Etusivu/Jäseneksi/Vakiintuneen yrittäjän jäsenyys
Vakiintuneen yrittäjän jäsenyys2020-06-11T12:46:59+03:00

Vakiintuneen yrittäjän jäsenyys

Yrityselämä käy läpi jatkuvaa muutosprosessia, suhdanteet vaihtelevat ja tämän päivän menestysbisnes voi olla huomenna jo mennyttä aikaa. Työttömyyskassan jäsenyys on yksi tapa hallita yrittäjyyden riskejä ja turvata toimeentulo työttömyyden sattuessa omalle kohdalla.

Myös pidempään yrittäjänä toiminut on tervetullut kassan jäseneksi. Jäsenyys alkaa, kun liittymislomake saapuu Yrittäjäkassaan. Liittymislomakkeen voi täyttää sähköisesti tai paperisena.

Voit saada päivärahaa, jos yritystoimintasi on kokonaan lopetettu tai oma työllistymisesi yrityksessä on päättynyt. Ansiopäivärahaan on oikeus yrittäjäkassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 kuukauden ajan, ja joka on vakuutettuna ollessaan täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon .

Yrittäjä on työttömyysturvan piirissä ja hän voi liittyä kassan jäseneksi kun hän työllistyy yritystoiminnassa siten että hänen eläkevakuutuksen (YEL-,MYEL-vakuutettu tai TyEL-vakuutettu yrittäjän perheenjäsen/yrityksen osaomistaja) perusteena oleva työtulonsa on vähintään 13 076 euroa vuodessa. Lue kuka voi liitty yrittäjäkassan jäseneksi https://syt.fi/jaseneksi/kuka-voi-ottaa-tyottomyysvakuutuksen/

Vähimmäistason jäsenmaksu on 12,73 €/kk.  Jäsenmaksumme on vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa.

Päiväraha on vähimmäistasolla 164,69 €/kk enemmän kuin Kelan maksama työttömyyskorvaus. Lisäksi ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha kerryttää lähtökohtaisesti eläkettä 1,5 % alle 63-vuotiailla. Kelan maksamista työttömyysetuuksista ei kerry eläkettä. isätietoja eläkekertymästä Työeläke.fi-palvelussa.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 300, 400 tai 500 päivää. Yrittäjillä ei ole lisäpäiväoikeutta kuten palkansaajilla. Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada korkeintaan 65-vuotiaaksi saakka.

Omavastuuaika on aina viisi (5) arkipäivää. Työttömäksi jääneet yrittäjät täyttävät lisäksi selvityslomakkeen, joka koskee yritystoiminnan taloudellista tilannetta lopettamishetkellä.
Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan.
Yrityksen käyttöomaisuudesta tai muista pitkäaikaisista sijoituksista saatua myyntivoittoa pidetään yrityksen lopettamiseen liittyvänä myös silloin, kun se on saatu kuuden kuukauden aikana ennen yrityksen lopettamista.

Myyntivoittoa voi syntyä esimerkiksi osakkuuden, yhtiöosuuden, liiketoiminnan tai yritysomaisuuden myynnistä. Huomionarvoista on, että myös myymättä jääneestä tai omaan käyttöön otetusta yritysomaisuudesta voi syntyä ”myyntivoittoa”.

Myyntivoittoa ei kuitenkaan jaksoteta, jos yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta tai jos yrityksen viimeisen tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla on enintään 20 000 €. Taseen puuttuessa käytetään omaisuusluetteloa. Myyntivoitto jaksotetaan ansiopäivärahan perusteena olevan työtulon perusteella. Yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan enintään 24 kuukauden ajalle. Jaksotus lykkää ansiopäivärahan enimmäiskauden alkamisajankohtaa.

 

Esimerkkejä vuoden 2020 työtulosta, jäsenmaksusta ja päivärahasta

Työtulo Jäsenmaksu Jäsenmaksu Päiväraha Päiväraha Ans. päiväraha vs. peruspäiväraha (KELA)
euroa/vuosi euro/kk euroa/vuosi euroa/arkipäivä euroa/kk euroa/kk
13076 12,73 152,80 41,32 888,38 164,69
14000 14,35 172,20 42,93 923,03 199,34
15000 16,10 193,20 44,68 960,53 236,84
16000 17,85 214,20 46,42 998,03 274,34
17000 19,60 235,20 48,16 1035,53 311,84
18000 21,35 256,20 49,91 1073,03 349,34
19000 23,10 277,20 51,65 1110,53 386,84
20000 24,85 298,20 53,40 1148,03 424,34
21000 26,60 319,20 55,14 1185,53 461,84
22000 28,35 340,20 56,89 1223,03 499,34
23000 30,10 361,20 58,63 1260,53 536,84
24000 31,85 382,20 60,37 1298,03 574,34
25000 33,60 403,20 62,12 1335,53 611,84
26000 35,35 424,20 63,86 1373,03 649,34
27000 37,10 445,20 65,61 1410,53 686,84
28000 38,85 466,20 67,35 1448,03 724,34
29000 40,60 487,20 69,09 1485,53 761,84
30000 42,35 508,20 70,84 1523,03 799,34
32500 46,73 560,70 75,20 1616,78 893,09
35000 51,10 613,20 79,56 1710,53 986,84
40000 59,85 718,20 86,70 1864,12 1140,43
45000 68,60 823,20 90,58 1947,45 1223,76
50000 77,35 928,20 94,46 2030,79 1307,10
55000 86,10 1033,20 98,33 2114,12 1390,43
60000 94,85 1138,20 102,21 2197,45 1473,76
65000 103,60 1243,20 106,08 2280,79 1557,10
70000 112,35 1348,20 109,96 2364,12 1640,43
75000 121,10 1453,20 113,84 2447,45 1723,76
80000 129,85 1558,20 117,71 2530,79 1807,10
85000 138,60 1663,20 121,59 2614,12 1890,43
90000 147,35 1768,20 125,46 2697,45 1973,76

 

Yrittäjäkassan maksama yrittäjäpäiväraha koostuu perusosasta, ansio-osasta ja mahdollisesta lapsi­korotuksesta.

Perusosan suuruus vuonna 2020 on 33,66 euroa. Ansio-osan suuruus on 45 % päivä­palkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausitulo on yli 3 197,70 euroa, ansio-osa on sen ylimenevältä osalta 20 %. Työttömyyspäiväraha on veronalaista ansiotuloa.

Työttömyyspäivärahan saajalle, jolla on huolettavana alle 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan päiväraha korotettuna lapsikorotuksella, jonka suuruus yhdestä lapsesta on 5,28 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 7,76 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 10,00€. 

Lataa esiteemme (pdf)

 

Liity jäseneksi