Vakiintuneen yrittäjän jäsenyys

Home/Jäseneksi/Vakiintuneen yrittäjän jäsenyys
Vakiintuneen yrittäjän jäsenyys 2019-02-05T10:11:30+02:00

Vakiintuneen yrittäjän jäsenyys

Yrityselämä käy läpi jatkuvaa muutosprosessia, suhdanteet vaihtelevat ja tämän päivän menestysbisnes voi olla huomenna jo mennyttä aikaa. Työttömyyskassan jäsenyys on yksi tapa hallita yrittäjyyden riskejä ja turvata toimeentulo työttömyyden sattuessa omalle kohdalla.

Myös pidempään yrittäjänä toiminut on tervetullut kassan jäseneksi. Jäsenyys alkaa, kun liittymislomake saapuu SYT-kassaan. Liittymislomakkeen voi täyttää sähköisesti tai paperisena.

Voit saada päivärahaa, jos yritystoimintasi on kokonaan lopetettu tai oma työllistymisesi yrityksessä on päättynyt. Ansiopäivärahaan on oikeus yrittäjäkassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 kuukauden ajan, ja joka on vakuutettuna ollessaan täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon .

Yrittäjä on työttömyysturvan piirissä ja hän voi liittyä kassan jäseneksi kun hän työllistyy yritystoiminnassa siten että hänen eläkevakuutuksen (YEL-,MYEL-vakuutettu tai TyEL-vakuutettu yrittäjän perheenjäsen/yrityksen osaomistaja) perusteena oleva työtulonsa on vähintään 12 816 euroa vuodessa. Lue kuka voi liitty SYT-kassan jäseneksi https://syt.fi/jaseneksi/kuka-voi-ottaa-tyottomyysvakuutuksen/

Vähimmäistason jäsenmaksu on 12,28 €/kk. SYT:n jäsenmaksu on vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa.

Päiväraha on vähimmäistasolla 167,05 €/kk enemmän kuin Kelan maksama työttömyyskorvaus. Lisäksi ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha kerryttää lähtökohtaisesti eläkettä 1,5 % alle 63-vuotiailla. Kelan maksamista työttömyysetuuksista ei kerry eläkettä. isätietoja eläkekertymästä Työeläke.fi-palvelussa.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 300, 400 tai 500 päivää. Yrittäjillä ei ole lisäpäiväoikeutta kuten palkansaajilla. Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada korkeintaan 65-vuotiaaksi saakka.

Omavastuuaika on aina viisi (5) arkipäivää. Työttömäksi jääneet yrittäjät täyttävät lisäksi selvityslomakkeen, joka koskee yritystoiminnan taloudellista tilannetta lopettamishetkellä.
Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan.
Yrityksen käyttöomaisuudesta tai muista pitkäaikaisista sijoituksista saatua myyntivoittoa pidetään yrityksen lopettamiseen liittyvänä myös silloin, kun se on saatu kuuden kuukauden aikana ennen yrityksen lopettamista.

Myyntivoittoa voi syntyä esimerkiksi osakkuuden, yhtiöosuuden, liiketoiminnan tai yritysomaisuuden myynnistä. Huomionarvoista on, että myös myymättä jääneestä tai omaan käyttöön otetusta yritysomaisuudesta voi syntyä ”myyntivoittoa”.

Myyntivoittoa ei kuitenkaan jaksoteta, jos yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta tai jos yrityksen viimeisen tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla on enintään 20 000 €. Taseen puuttuessa käytetään omaisuusluetteloa. Myyntivoitto jaksotetaan ansiopäivärahan perusteena olevan työtulon perusteella. Yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan enintään 24 kuukauden ajalle. Jaksotus lykkää ansiopäivärahan enimmäiskauden alkamisajankohtaa.

 

Esimerkkejä työtulosta, jäsenmaksusta ja päivärahasta 1.1.2019

Työtulo €/vuosi Jäsenmaksu €/kuukausi Jäsenmaksu €/vuosi Päiväraha €/arkipäivä Päiväraha €/kuukausi Ans.pväraha vs. peruspväraha kk €/kuukausi
12 816 12,28 147,34 40,17 863,65 167,05
15 000 16,1 193,2 43,98 945,57 248,97
18 000 21,35 256,2 49,22 1058,23 361,63
20 000 24,85 298,2 52,7 1133,05 436,45
25 000 33,6 403,2 61,42 1320,53 623,93
26 000 35,35 424,2 63,17 1358,16 661,56
30 000 42,35 508,2 70,15 1508,23 811,63
35 000 51,1 613,2 78,87 1695,71 999,11
40 000 59,85 718,2 84,62 1819,33 1122,73
45 000 68,6 823,2 88,49 1902,54 1205,94
50 000 77,35 928,2 92,37 1985,96 1289,36
60 000 94,85 1138,2 100,12 2152,58 1455,98
70 000 112,35 1 348,20 107,87 2319,21 1622,61
80 000 129,85 1 558,20 115,63 2486,05 1789,45
90 000 147,35 1 768,20 123,38 2652,67 1956,07
Lataa esiteemme (pdf)

 

Liity jäseneksi