Testaa oletko työttömyysturvassa yrittäjä

Home/Jäseneksi/Testaa oletko työttömyysturvassa yrittäjä
Testaa oletko työttömyysturvassa yrittäjä 2017-05-18T12:47:41+00:00

Testaa oletko työttömyysturvassa yrittäjä

Ansiosidonnainen päiväraha ei ole vain palkansaajien yksinoikeus. Suomessa myös yrittäjät voivat kuulua yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan, joka maksaa työttömäksi jääneelle jäsenelleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Henkilö, joka katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvassa, voi saada työttömyysturvaa palkansaajakassasta vain niin sanottuna jälkisuoja-aikana, eli mikäli yritystoiminta lakkaa hyvin pian sen alkamisen jälkeen.

Työttömyysturvassa yrittäjäksi luetaan henkilö, joka työskentelee yrityksessä, josta hän itse tai hän yhdessä perheensä kanssa tai perhe omistaa laissa määritellyn osuuden. Yrittäjänä pidetään myös henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa (esim. Freelancer ja laskutusyhteisöjen kautta tehtävä työ eli ns. kevytyrittäjät). Työttömyysturvassa yrittäjiä ovat YEL- ja MYEL -vakuutettujen yrittäjien lisäksi tietyin edellytyksin yrityksessä työskentelevät TyEL-vakuutetut osaomistajat sekä yrittäjän perheenjäsenet. Huom. pelkkä yrityksen tai sen osan omistaminen ei vielä tee sinusta yrittäjää.

Testaa katsotaanko sinut yrittäjäksi työttömyysturvassa. Valitse sopiva vaihtoehto ja näet, oletko työttömyysturvalain mukainen yrittäjä