Palkansaajasta yrittäjäksi

Yrittäjäksi siirtyessäsi sinun kannattaa liittyä Yrittäjäkassaan heti yritystoiminnan alkaessa. Näin työssäoloehtosi alkaa kertyä heti ja voit saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa yrittäjäkassassa jo 15 kuukauden kuluttua, mikäli jäät tuolloin työttömäksi.

Jos olet palkansaajakassan jäsen, on sinulla mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos siirryt Yrittäjäkassaan  kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lähtien. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.

Yrittäjä on työttömyysturvan piirissä kun hän työllistyy siten että hänen eläkevakuutuksen (YEL-,MYEL-vakuutettu tai TyEL-vakuutettu yrittäjän perheenjäsen/yrityksen osaomistaja) perusteena oleva työtulonsa on vähintään 13 076 euroa vuodessa.

Yritystoiminnan katsotaan yleensä alkaneen silloin, kun

  1. yritys on aloittanut varsinaisen tuotannollisen tai taloudellisen toiminnan ja
  2. yritys on merkitty verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin tai
  3. kun yritys on merkitty verohallinnon työnantajarekisteriin

Katkoton työttömyysturva

Jos siirryt palkansaajakassasta Yrittäjäkassaan kolmen kuukauden sisällä yrittäjäksi/kevytyrittäjäksi ryhtymisestä, ansioturvaasi ei tule kat­kosta. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.

Sinun ei kannata yrittäjänä jäädä palkansaajakassan jäseneksi, sillä se ei kerrytä sinulle yrittäjän päivärahaoikeutta ja lisäk­si jo ansaittu palkansaajan päivärahaoikeus päättyy, kun yritystoiminta on kestänyt 18 kuukautta.

Jos et ole ehtinyt liittyä heti, liity nyt, jotta katkos jää mahdollisimman lyhyeksi. Oikeutesi palkkatuloon perustuvaan päivärahaan säilyy enintään 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta ja oikeutesi yrittäjätuloon perustuvaan päivärahaan alkaa toimittuasi yrittäjänä Yrittäjäkassan jäsenaikana vähintään 15 kuukautta.

Työttömyyskassalain mukaan kahdessa työttömyyskassassa ei saa olla samanaikaisesti jäsenenä. Liittymislomakkeessamme voit antaa meille erovaltuutuksen, jonka perusteella toimitamme puolestasi eroilmoituksen aiempaan työttömyyskassaasi.

Jälkisuojaoikeus

Siirtyessäsi palkansaajasta yrittäjäksi, sinulle voidaan työttömyyden aikana maksaa ansiopäiväraha palkansaajana kertyneen työssäoloehdon perusteella, jos yrittäjän työssäoloehto ei ole täyttynyt ja yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut alle 18 kuukautta. Voit jäädä tämän 18 kuukauden ajaksi palkansaajakassan jäseneksi tai siirtyä yrittäjäkassaan. Huomaathan kuitenkin, että yrittäjän työssäoloehto ei kerry palkansaajakassan jäsenenä.

Jos jäät palkansaajakassan jäseneksi jälkisuojan ajaksi, on sinun hankittava 15 kuukauden kassajäsenyys jälkisuoja-ajan jälkeen. Toisin sanoen tällöin olet ilman ansioturvaa seuraavat 15 kuukautta, mikäli toimit edelleen yrittäjänä.

Jos jäät työttömäksi jälkisuojan aikana, pyydämme edellisestä työttömyyskassastasi jäsenyystiedot ja maksaa päivärahaa, mikäli sinulla on oikeus siihen. Jos siirryt takaisin palkkatyöhön, sinun kannattaa siirtyä palkansaajakassaan. Lue lisää: https://syt.fi/yrittajan-tyottomyysturva/kuka-on-oikeutettu-tyottomyysetuuteen/jalkisuojapaivarahaa-voidaan-maksaa-yritystoiminnan-jatkuttua-enintaan-18-kuukautta/

Työnhakija menettää jo hankkimansa palkansaajan työssäoloehdon (palkansaajan jälkisuojaoikeus) silloin, kun hän täyttää yrittäjäkassan jäsenenä yrittäjän työssäoloehdon tai viimeistään silloin, kun hän on työskennellyt yrittäjänä yli 18 kuukautta. Pääsääntöisesti sellaista sivutoimista yritystoimintaa, jonka aikana henkilö saa ansiopäivärahaa, ei kuitenkaan palkansaajan jälkisuojassa lueta 18 kuukauden määräaikaan (pois lukien neljän kuukauden yrittäjyyskokeilu). Työttömyyskassa tutkii jälkisuojan voimassaolon silloin, kun päivärahaa haetaan.

Palkansaajan jälkisuojapäivärahaa maksetaan henkilölle

  • joka ei vielä ole täyttänyt yrittäjän työssäoloehtoa Yrittäjäkassassa ja
  • joka on toiminut yrittäjänä alle 18 kuukautta ja
  • jonka palkansaajan 26  (tai 34 viikon) viikon työssäoloehto on voimassa ja joka on liittynyt Yrittäjäkassaan kuukauden sisällä palkansaajakassasta eroamisesta.

Esimerkki:

Yrittäjä aloitti toiminnan 1.1.2019 ja jäi palkansaajan työttömyyskassaan 18 kuukaudeksi 1.1.2018 – 30.6.2020. Hänellä on ollut jälkisuojaoikeus voimassa 18 kk.

Hän erosi palkansaajakassasta 30.6.2020 ja liittyi Yrittäjäkassaan 1.7.2020. Hän on ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa 15 kk, kunnes saa päivärahaoikeuden yrittäjäkassassa 1.10.2021, jolloin 15 kuukauden jäsenyysaika ja työssäoloehto on mahdollisesti kerrytetty.

Työssäoloehto

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun yrittäjä on työskennellyt Yrittäjäkassan jäsenyysaikana päätoimisena yrittäjänä vähintään 15 kuukautta siten, että lakisääteisen eläkevakuutuksen vuosityötulo on ollut vähintään 13 076 euroa (vuoden 2020 taso).  Jos yrittäjä ei ole täyttänyt yrittäjän työssäoloehtoa jäädessään työttömäksi ja yritystoiminta on kestänyt alle 18 kuukautta, kassa selvittää, onko yrittäjän oikeus palkkaperusteiseen päivärahaan (ns. jälkisuojaoikeus) vielä voimassa.

Lataa esiteemme (pdf)

 

Liity jäseneksi