Palkansaajasta yrittäjäksi -mahdollisuus katkottomaan työttömyysturvaan

Home/Jäseneksi/Palkansaajasta yrittäjäksi -mahdollisuus katkottomaan työttömyysturvaan
Palkansaajasta yrittäjäksi -mahdollisuus katkottomaan työttömyysturvaan 2018-01-26T11:48:32+00:00

Palkansaajasta yrittäjäksi

Päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyessäsi sinun kannattaa liittyä SYT-kassaan heti yritystoiminnan alkaessa. Näin työssäoloehtosi alkaa kertyä heti ja voit saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa SYT-kassasta jo 15 kuukauden kuluttua, mikäli jäät tuolloin työttömäksi.

Jos olet palkansaajakassan jäsen, on sinulla mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos siirryt SYT-kassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lähtien. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.

Yrittäjä on työttömyysturvan piirissä kun hän työllistyy siten että hänen eläkevakuutuksen (YEL-,MYEL-vakuutettu tai TyEL-vakuutettu yrittäjän perheenjäsen/yrityksen osaomistaja) perusteena oleva työtulonsa on vähintään 12 576 euroa vuodessa.

Katkoton työttömyysturva

Jos siirryt palkansaajakassasta SYT-kas­saan kolmen kuukauden sisällä yrittäjäksi/kevytyrittäjäksi ryhtymisestä, ansioturvaasi ei tule kat­kosta. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.

Sinun ei kannata yrittäjänä jäädä palkansaajakassan jäseneksi, sillä se ei kerrytä sinulle yrittäjän päivärahaoikeutta ja lisäk­si jo ansaittu palkansaajan päivärahaoikeus päättyy, kun yritystoiminta on kestänyt 18 kuukautta.

Jos et ole ehtinyt liittyä heti, liity nyt, jotta katkos jää mahdollisimman lyhyeksi. Oikeutesi palkkatuloon perustuvaan päivärahaan säilyy enintään 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta ja oikeutesi yrittäjätuloon perustuvaan päivärahaan alkaa toimittuasi yrittäjänä SYT-kassan jäsenaikana vähintään 15 kuukautta.

Työttömyyskassalain mukaan kahdessa työttömyyskassassa ei saa olla samanaikaisesti jäsenenä. Liittymislomakkeessamme voit antaa meille erovaltuutuksen, jonka perusteella toimitamme puolestasi eroilmoituksen aiempaan kassaasi. Ammattiliiton jäsenyys tulee päättää itsenäisesti.

Jälkisuojaoikeus

Siirtyessäsi palkansaajasta yrittäjäksi, sinulle voidaan työttömyyden aikana maksaa ansiopäiväraha palkansaajana kertyneen työssäoloehdon perusteella, jos yrittäjän työssäoloehto ei ole täyttynyt ja yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut alle 18 kuukautta. Voit jäädä tämän 18 kuukauden ajaksi palkansaajakassan jäseneksi tai siirtyä yrittäjäkassaan. Huomaathan kuitenkin, että yrittäjän työssäoloehto ei kerry palkansaajakassan jäsenenä.

Jos jäät palkansaajakassan jäseneksi jälkisuojan ajaksi, on sinun hankittava 15 kuukauden kassajäsenyys jälkisuoja-ajan jälkeen. Toisin sanoen tällöin olet ilman ansioturvaa seuraavat 15 kuukautta, mikäli toimit edelleen yrittäjänä.

Jos jäät työttömäksi jälkisuojan aikana, pyytää SYT edellisestä työttömyyskassastasi jäsenyystiedot ja maksaa päivärahaa, mikäli sinulla on oikeus siihen. Jos siirryt takaisin palkkatyöhön, sinun kannattaa siirtyä palkansaajakassaan.

Esimerkki:

Yrittäjä aloitti toiminnan 1.1.2016 ja jäi palkansaajan työttömyyskassaan 18 kuukaudeksi 1.1.2016 – 30.6.2017. Hänellä on ollut jälkisuojaoikeus voimassa 18 kk.

Hän eroaa palkansaajakassasta 30.6.2017 ja liittyy Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan 1.7.2017. Hän on ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa 15 kk, kunnes saa päivärahaoikeuden SYT:ssä 1.10.2018, jolloin 15 kuukauden jäsenyysaika ja työssäoloehto on mahdollisesti kerrytetty.

Työssäoloehto

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun yrittäjä on työskennellyt SYT-kassan jäsenyysaikana päätoimisena yrittäjänä vähintään 15 kuukautta siten, että lakisääteisen eläkevakuutuksen vuosityötulo on ollut vähintään 12 576 euroa.  Jos yrittäjä ei ole täyttänyt yrittäjän työssäoloehtoa jäädessään työttömäksi ja yritystoiminta on kestänyt alle 18 kuukautta, kassa selvittää, onko yrittäjän oikeus palkkaperusteiseen päivärahaan (ns. jälkisuojaoikeus) vielä voimassa.

Lataa esiteemme (pdf)

 

Liity jäseneksi