Kevytyrittäjän työttömyysturva

Laskutusosuuskuntien ja -osakeyhtiöiden kautta työllistyvät ns. kevytyrittäjät voivat myös vakuuttaa itsensä Yrittäjäkassassa. Kevytyrittäjä voi liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi , jos hänen YEL-vakuutuksen vahvistettu vuosityötulo on vähintään 13 076 €.

Kevytyrittäjiä koskevat samat lait ja säännökset kuin muitakin yrittäjiä/yksityisiä elinkeinonharjoittajia.  Lähtökohtaisesti kevytyrittäjyys katsotaan päättyneeksi, kun yritystoiminnan tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on loppunut ja olet luopunut YEL-vakuutuksesta. Lue lisää kohdasta jos jäät työttömäksi.

Ansiopäivärahaan on oikeus yrittäjäkassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 kuukauden ajan, ja joka on vakuutettuna ollessaan täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon.  Palkansaajasta kevytyrittäjäksi siirtyvällä voi olla mahdollisuus katkottomaan työttömyysturvaan.

Yrittäjäkassaan voi liittyä koska tahansa. Kassaan liitytään liittymislomakkeella.

Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin liittymislomake saapuu kassaan ja josta alkaen myös jäsenmaksu on maksettu. Jäsenmaksua maksetaan liittymiskuukaudesta lukien. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa. Laske jäsenmaksusi ja päivärahasi suuruus laskureilla.