Jäsenyys- ja päivärahaehdot pähkinänkuoressa

Yrittäjäkassaan voi liittyä yrittäjä, jonka lakisääteisen eläkevakuutuksen (YEL, MYEL, TyEL) vahvistettu työtulo on vähintään 13 076 euroa vuodessa. Jos eläkevakuutusta ei ole tai se on edellä mainittua pienempi, kassaan ei voi liittyä.  Pelkkä yrityksen tai sen osan omistaminen ei vielä tee sinusta yrittäjää

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka työskentelee yrityksessä ja on

 • YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen (pl. apurahansaaja)

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö, jos hän

 • omistaa yksin vähintään 15 % tai jos hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 30 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa (tj, hallituksen jäsen)
 • omistaa yksin tai jos hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee ilman johtavaa asemaa (työntekijänä)

Perheenjäseniksi katsotaan yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva puoliso (myös avopuoliso), lapset ja vanhemmat.

Johtavassa asemassa työskenteleväksi katsotaan yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen sekä tasaomisteisen yhtiön yhtiömiehet, joiden omistusosuus on yli 15 %.

Välillinen, toisten yritysten tai yhteisöjen kautta tapahtuva omistus yrityksessä otetaan huomioon, jos oma tai perheen omistus (tai määräämisvalta) väliyhtiöstä on yhteensä vähintään puolet.

HUOM!

Henkilön tulee työskennellä yrityksessä. Pelkkä omistus yrityksessä ei tee henkilöstä yrittäjää.

Yrittäjän puoliso, joka työskentelee puolison omistamassa yrityksessä ja saa TyEL-palkkaa, katsotaan työttömyysturvan kannalta yrittäjäksi, vaikkei hän itse olisikaan omistajana yrityksessä.

Päivärahan saamisen ehdot:

 • Yrittäjäkassa maksaa ansiosidonnaista päivärahaa työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon perusteella.
 • Päivärahaa saadaksesi sinun on ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon, jossa tutkitaan yritystoimintasi tai työllistymisesi päättyminen.
 • Vakuutusehtona on, että olet ollut Yrittäjäkassan jäsenenä sekä toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta ja eläkevakuutuksesi (YEL, MYEL tai TyEL) on ollut voimassa vähintään minimitasolla 13 076 euroa/vuosi  (vuonna 2019 12 816 euroa/vuosi)
 • Ehto täyttyy, jos sinulle on kertynyt 15 yrittäjyyskuukautta ja kassan jäsenyyttä edellisten 48 kuukauden kuluessa. Tämä on ns. yrittäjän työssäoloehto. Huom! Muun muassa sairaus- äitiys- ja isyyspäiväraha-aika ei kerrytä yrittäjän työssäoloehtoa. Sairauspäivärahan maksaa Kela tai vakuutusyhtiö.
 • Uudella yrittäjällä voi olla päivärahaoikeus jälkisuojan perusteella. Jälkisuoja on voimassa korkeintaan 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta lähtien.
 • Mahdollinen myyntivoiton jaksottaminen voi siirtää päivärahan maksamisen aloittamisajankohtaa.
 • Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada pääsääntöisesti 400 päivän ajan, mutta hakijan iästä ja työhistoriasta riippuen se voi poikkeuksellisesti olla myös 300 tai 500 päivää.
 • Yrittäjillä ei ole lisäpäiväoikeutta kuten palkansaajilla. Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada korkeintaan 65-vuotiaaksi saakka. Enimmäisajan täytyttyä yrittäjänä toimineet voivat hakea Kelasta työmarkkinatukea.
 • Lue lisää kohdasta Jos jäät työttömäksi.
Lataa esiteemme (pdf)
Liity jäseneksi