Jäseneksi

Home/Jäseneksi
Jäseneksi 2019-02-05T09:43:46+02:00

Mitä jos yritystoimintasi päättyy?

Monen yrittäjän elämänfilosofiassa työttömyys voi tuntua kaukaiselta ja osin mahdottomaltakin ajatukselta. Silti siihen kannattaa varautua.

Ansiosidonnainen päiväraha ei ole vain palkansaajien yksinoikeus. Suomessa myös yrittäjät voivat kuulua työttömyyskassaan, joka maksaa työttömäksi jääneelle jäsenelleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Henkilö, joka katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvassa, voi saada työttömyysturvaa palkansaajakassasta vain niin sanottuna jälkisuoja-aikana, eli mikäli yritystoiminta lakkaa hyvin pian sen alkamisen jälkeen. Jäsenyys- ja päivärahaehtoihin voit tutustua tästä.

Jos yrittäjällä ei ole ennustajan lahjoja, on SYT-kassaan kuuluminen helppo ja edullinen tapa henkilökohtaiseen riskien hallintaan. Ajatellaan esimerkiksi palkansaajapuolta, siellä liittoon tai työttömyyskassaan kuuluminen on todella arkinen asia, eikä se ole sen kummallisempi juttu yrittäjäpuolellakaan.

Jos olet palkansaajakassan jäsen, on sinulla mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos siirryt SYT-kassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lähtien.  SYT-kassaan liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.

Kassaan kuulumaton työttömäksi jäänyt yrittäjä voi saada Kelasta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Peruspäiväraha on 32,40 € vuonna 2019 eli noin 696,60 € kuukaudessa.

SYT:n jäsenyys kannattaa jo vähimmäistasolla (vuosityötulo 12 816 €). Vähimmäistason  jäsenmaksu on 12,28 €/kk. SYT:n jäsenmaksu on vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa. Päiväraha on vähimmäistasolla 167,05 €/kk enemmän kuin Kelan maksama työttömyyskorvaus. Lisäksi ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha kerryttää lähtökohtaisesti eläkettä 1,5 % alle 63-vuotiailla. Kelan maksamista työttömyysetuuksista ei kerry eläkettä.

Lisätietoja eläkekertymästä:  Työeläke.fi

Vain liittymällä yrittäjäkassaan on yrittäjällä mahdollisuus saada työttömäksi jäätyään ansiosidonnaista päivärahaa.

Yrittäjäpuolella oman toimialaliiton jäsenyys ei takaa työttömyysturvaa. Yrittäjän täytyy hakeutua itse työttömyyskassan jäseneksi saadakseen ansiosidonnaista päivärahaa. Suomen Yrittäjät ja Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa ovat itsenäisiä toimijoita. Jäsenyydet kulkevat aina erikseen, vaikka osa kassan jäsenistä on Suomen Yrittäjien jäseniä.

Uskallatko yrittää ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa?

Lataa esiteemme (pdf)
Liity jäseneksi