Suomen suurin yrittäjäkassa voi auttaa yrittäjää

Home/Asiantuntijoille/Suomen suurin yrittäjäkassa voi auttaa yrittäjää
Suomen suurin yrittäjäkassa voi auttaa yrittäjää 2017-04-10T12:35:46+02:00

Suomen suurin yrittäjäkassa voi auttaa yrittäjää

Suomessa sekä palkansaajat että yrittäjät voivat kuulua työttömyyskassaan. Kassan jäsenille maksetaan ansiosidonnaista päivärahaa. Kela voi maksaa peruspäivärahaa, jos henkilö ei kuulu kassaan. Peruspäiväraha on 32,40€ vuonna 2017 eli noin 696,60 €/kk.  SYT:n jäsenyys kannattaa jo vähimmäistasolla (vuosityötulo 12 564 €). Päiväraha on vähimmäistasolla 157,60 €/kk enemmän kuin Kelan maksama työttömyyskorvaus eli noin 854,20 €/kk.

Vuonna 1995 perustettu SYT-kassa on Suomen suurin yrittäjäkassa. Kassaan on liittynyt jo yli 25 000 yrittäjää ympäri Suomea. Suomen Yrittäjät -järjestön jäsenyys ei takaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa, vaan yrittäjän on sen saadakseen liityttävä erikseen työttömyyskassaan.

Työttömyysvakuutus on yrittäjälle vapaaehtoinen, mutta sen ehdot on määrätty laissa. Jos vaadittu jäsenyysaika ja muut ehdot täyttyvät, ja SYT:n jäsenmaksuista on huolehdittu, yrittäjä saa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa pääsääntöisesti enintään 400 päivän ajalta. Kassa maksaa kuukausittain etuuksia keskimäärin 950 jäsenelleen.

SYT-kassa on tarkoitettu kaikille yrittäjille toimialasta ja yritysmuodosta riippumatta. SYT ei ole liitto, eikä se toimi minkään liiton yhteydessä vaan itsenäisenä työttömyyskassana. Kassan yleiset ehdot ja työttömyysturvan taso on määritelty työttömyyskassa- ja työttömyysturvalaeissa. SYT:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Yrittäjäkassaan voi liittyä YEL-, MYEL- tai TyEL- vakuutettu yrittäjä

 • Eläkevakuutus vähintään 12 564 €/v
 • Jäsenyysaika vähintään 15 kuukautta
 • Työttömyysvakuutuksen peruste: vahvistettu YEL, MYEL- vuosityötulo tai TyEL-vakuutetulla vuosipalkka
 • Jäsenmaksu: minimi 14,94 €/kk (12 564 € työtulo), vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa
 • Liittyminen tapahtuu verkkolomakkeella tai esitteen (SYT-esite 2016) liittymislomakkeella

Kuka voi liittyä SYT-kassaan?

Suomessa asuva 17–68 -vuotias yrittäjä, osakas tai yrittäjän perheenjäsen joka on:

 1. Omassa tai perheen yrityksessä työskentelevä YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä, jonka YEL-/MYEL-työtulo on vähintään 12 564 euroa vuodessa.
 2. Omassa tai perheen yrityksessä työskentelevä, johtavassa asemassa oleva henkilö (toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen), jonka TyEL -eläkepalkka on vähintään 1047 euroa kuukaudessa (12 564 e/vuosi) jos:
  • omistaa itse yrityksestä vähintään 15 % tai
  • omistaa yhdessä perheen kanssa yrityksestä vähintään 30 % tai
  • perhe omistaa vähintään 30 % yrityksestä
 3. Työntekijänä omassa tai perheen yrityksessä työskentelevä TyEL-vakuutettu henkilö, jonka eläkepalkka on vähintään 1 047 euroa kuukaudessa (12 564 e/vuosi) jos:
  • omistaa itse yrityksestä vähintään 50 % tai
  • omistaa yhdessä perheen kanssa yrityksestä vähintään 50 % tai
  • perhe omistaa vähintään 50 % yrityksestä.

Perheenjäseniä ovat yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvat puoliso, lapset ja vanhemmat.

Välillinen, toisten yritysten tai yhteisöjen kautta tapahtuva omistus yrityksessä otetaan huomioon, jos oma tai perheen omistus (tai määräämisvalta) väliyhtiöstä on yhteensä vähintään puolet.