Muuttunut työtulo tulee ilmoittaa kirjallisesti

Home/Asiantuntijoille/Muuttunut työtulo tulee ilmoittaa kirjallisesti
Muuttunut työtulo tulee ilmoittaa kirjallisesti 2017-01-12T12:35:38+00:00

Muuttunut työtulo tulee ilmoittaa kirjallisesti

Kassan jäsen voi itse valita työttömyysturvan vakuutustasonsa. Taso saa olla enintään eläkevakuutuksen vahvistetun työtulon suuruinen ja sen pitää olla vähintään 12 564 euroa vuodessa (2016 12 420 €/v). Yrittäjän työssäoloehtoa ei kerry ajalta, jolloin yrittäjän, yrityksen osakkaan tai yrittäjän perheenjäsenen YEL- MYEL- tai TyEL- työtulo alittaa 12 564 euroa vuodessa.

SYT-kassa ei saa automaattisesti yrittäjien muuttuneita vuosityötulotietoja, joten jokaisen kassanjäsenen on itse huolehdittava oman työtulonsa muuttamisesta.

Mikäli työtuloa halutaan muuttaa, tulee jäsenen tehdä kassalle kirjallinen tai sähköinen vakuutustason muutosilmoitus. Jos jäsen korottaa vakuutustasoaan kesken kalenterikuukauden, huomioidaan muutos seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien

Muutosilmoituksen voi tehdä joko netissä https://syt.fi/tietoa-jasenille/tietojen-muutos/, sähköpostilla (neuvonta@syt.fi), faksilla ((09) 622 4840) tai kirjeitse (SYT, PL 999, 00101 Helsinki).

Ilmoituksessa tulee ilmetä:

  • Nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite
  • Syntymäaika tai jäsennumero
  • Uusi vakuutustaso ja mistä alkaen se on voimassa.

Miten yrittäjän ansiosidonnainen päiväraha määritellään?

Yrittäjäpäiväraha määritellään sen vakuutustason perusteella, jonka mukaan yrittäjä on vakuuttanut itsensä SYT-kassassa 15 kuukauden ajan ennen työttömyyttä. Kassaan valittu vakuutustaso ei saa olla suurempi kuin jäsenen lakisääteisen eläkevakuu­tuksen vahvistettu vuosityötulo (YEL-, MYEL- TyEL).

Päivärahan määrittelyssä otetaan huomioon työtulotasojen kuukausikeskiarvo työttömyyttä edeltäneen 15 kuukauden ajalta, jona aikana työtulossa voidaan työttömyysturvalain mukaan ottaa huomioon enintään 20 %:n korotus. Jos kassan työtuloa nostaa enemmän kuin 20 %, korotettua tasoa tulee ylläpitää 15 kuukautta, jotta myös 20 % ylittävä osuus otetaan päivärahan perusteeksi.

Jos SYT-kassaan ilmoitettu työtulo on suurempi kuin vahvistettu eläkevakuutustulo, päivärahaa maksetaan eläkevakuutustulon perusteella. Jos taas SYT-kassaan ilmoitettu työtulo on pienempi kuin vahvistettu eläkevakuutustulo, päivärahaa maksetaan SYT-kassaan ilmoitetun työtulon perus­teella. Mikäli eläkevakuutustulo ja/tai SYT-kassaan ilmoitettu tulo ovat vaihdelleet, päivärahaa makse­taan työttömyyttä edeltäneiden 15 kuukauden työtulojen kuukausikeskiarvon perusteella.