Kela maksaa sairauspäivärahaa

Home/Asiantuntijoille/Kela maksaa sairauspäivärahaa
Kela maksaa sairauspäivärahaa 2018-07-10T11:50:44+02:00

Kela maksaa sairauspäivärahaa

Jos yrittäjä sairastuu, hänen kannattaa hakea Kelasta sairauspäivärahaa. Työttömyyskassa ei maksa sairauspäivärahaa. Työkyvytön yrittäjä voi saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa YEL-työtulojensa perusteella, kun hänellä on työkyvyttömyyden alkamispäivänä voimassa pakollinen tai vapaaehtoinen yrittäjien eläkelain (YEL) mukainen eläkevakuutus. Yrittäjän sairauspäiväraha alkaa toisena päivänä sairastumisesta.

Päivärahan perusteena on tavallisimmin viimeksi vahvistetun verotuksen YEL-työtulo, jonka määrän Kela saa verottajalta suoraan. Vuonna 2018 käytetään siis vuoden 2016 verotietoja. Jos yrittäjä on korottanut verotuksen jälkeen YEL-työtuloaan, hän voi esittää kuuden kuukauden tulona korotetun työtulonsa.

YEL-vakuutetulla sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä. Esimerkiksi palkansaajilla omavastuuaika on sairastumispäivän lisäksi 9 arkipäivää. Nämä ns. YEL-päivärahapäivät ennen varsinaista sairauspäivärahan alkamista eivät kerrytä sairauspäivärahan enimmäismaksuaikaa, joka on enintään 300 arkipäivää.

Omavastuuaika on ainoastaan yhden arkipäivän pituinen, jos työkyvyttömyys alkaa samasta syystä uudelleen 30 päivän sisällä edellisen sairauspäivärahan maksamisesta ja edellinen työkyvyttömyys on kestänyt vähintään 10 arkipäivää.

SYT-kassan jäsenillä on mahdollisuus hakea huojennettua jäsenmaksua yli kuukauden pituisilta sairausjaksoilta. Oikeus huojennettuun jäsenmaksuun alkaa seuraavasta täydestä kalenterikuukaudesta. Huojennettuun jäsenmaksuun oikeuttavalta ajalta ei kerry yrittäjän työssäoloehtoa (lisätietoa kohdassa Työssäoloehdon kertyminen ja voimassaolo).

Lisätietoja sairauspäivärahasta Kelan verkkosivuilta.