Aktiivimalli poistuu 1.1.2020

test

Eduskunta hyväksyi 11.12.2019 työttömyysturvalain muutokset, joilla aktiivimalli kumotaan. Aktiivimalli poistuu vuoden 2020 alusta lähtien.

SYT-kassa ei 1.1.2020 lähtien seuraa päivärahansaajan aktiivisuutta, eikä ansiosidonnaista päivärahaa vähennetä. Etuus palautuu automaattisesti täyteen määrään 1.1.2020.

Aktiivimalli vaikuttaa kuitenkin niihin työttömyysetuuksiin, jotka ovat kertyneet vuoden 2019 puolella, vaikka niiden maksupäivä on vuonna 2020. Aktiivimalli voi vaikuttaa ansiopäivärahaasi, jos haet sitä takautuvasti vuodelta 2019 ja jos aktiivisuusehtosi ei ole täyttynyt.

AYT sulautuu SYT-kassaan 1.1.2020

test

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa (AYT) sulautuu Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan (SYT) 1.1.2020 lukien. AYT-kassan jäsenten työttömyysturva jatkuu katkotta SYT-kassassa mitään oikeuksiaan tai kerrytettyä työttömyysturvaansa menettämättä. Sulautumisesta johtuen AYT-kassan verkkosivut https://ayt.fi/ ohjautuvat 20.12.2019 klo 11 alkaen SYT:n verkkosivuille https://syt.fi

AYT-kassan aukiolo ja päivärahan hakeminen loppuvuonna

AYT-kassa jatkaa toimintaansa normaalisti melkein vuoden loppuun saakka. Asiakaspalvelu jatkuu 20.12.2019 asti, jolloin AYT-kassan asiakaspalvelu on avoinna viimeisen kerran klo 9.00-11.00 numerossa 09 25 35 3100 ja osoitteessa asiakaspalvelu@ayt.fi. Tuon jälkeen asiakaspalveluun saapuvat sähköpostit välittyvät SYT-kassaan. Henkilökohtaiset sähköpostitilit sulkeutuvat 20.12.2019, eikä niihin sen jälkeen saapuvia viestejä välitetä eteenpäin.
AYT-käsittelee päivärahahakemuksia samoin 20.12.2019 klo 11.00 asti. Viimeisenä aukiolopäivänä käsitellyt hakemukset ovat maksussa 27.12.2019. Jotta päivärahan olisi mahdollista ehtiä maksuun ennen jouluaattoa, hakemuksen on oltava perillä AYT-kassassa 19.12.2019 klo 13 mennessä. Kaikki AYT-kassalle osoitettu 20.12.2019 jälkeen saapuva posti käännetään SYT-kassaan.
Sähköinen päivärahan hakeminen AYT:n ja SYT:n eAsioinnin kautta ei ole mahdollista 20.-31.12.2019 välisellä ajalla, johtuen kassojen tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. Vuonna 2020 päivärahan hakeminen tapahtuu SYT-kassan eAsioinnista.

Jäseneksi liittyminen ja jäsentietojen muutokset

AYT-kassalaisten jäsenyydet siirtyvät SYT-kassaan. Jos haluat tehdä muutoksen jäsentietoihisi vuodelle 2020, ilmoita muutos SYT-kassaan aikaisintaan 2.1.2020: ilmoita muutos
Jos haluat vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta, liity suoraan SYT-kassaan: liity SYT-kassaan.
 
 
 
 

Työttömyyskassat saavat tulorekisteristä etuuden hakijaa koskevat palkkatiedot 1.1.2020 alkaen

test

Työttömyyskassat hyödyntävät etuuspäätösten perustana tulorekisterin tietoja. Tulorekisterin myötä etuushakemuksen mukana ei tarvitse toimittaa niin paljon liitteitä.
Mitä tietoja työttömyyskassat saavat tulorekisteristä?
Työttömyyskassat saavat tulorekisteristä sellaiset tiedot, jotka vaikuttavat etuuden määrään tai etuusoikeuteen. Tällaisia ovat työttömyyttä edeltävät palkkatulot ja työsuhdetiedot sekä työttömyyden aikaiset tulot. Edellytyksenä tietojen hakemiselle on, että olet hakenut etuutta työttömyyskassasta. Lisäksi työttömyyskassa saa tulorekisteristä tiedot palkasta, jota maksetaan samalle ajalle etuuden kanssa.
Mitä tietoja työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin?
Työnantajat ovat ilmoittaneet palkat tulorekisteriin tammikuusta 2019 alkaen. Työnantajalla on palkanmaksupäivästä 5 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa tiedot rekisteriin.
Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen. Vähintään suppeiden palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on työnantajalle pakollista.
Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia täydentäviä tietoja. Näitä ovat esimerkiksi tiedot poissaoloista ja palkan ansaintajaksoista.
Miksi minulta pyydettiin palkkatodistus?
Tulorekisteri helpottaa etuuden hakemista monen henkilön kohdalla, mutta on mahdollista, että sinulta pyydetään jatkossakin palkka- ja työsuhdetietoja. Tämä johtuu joko siitä, että tulorekisteriin ei ole täytetty tarvittavia tietoja, tai siitä, että tilanteessasi tulorekisterin tiedot eivät riitä päivärahahakemuksesi käsittelyyn.
Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että työttömyyskassa saa etuushakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä eikä hakijan tarvitse toimittaa erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.
Näkyvätkö yritystoiminnan tulot tulorekisterissä?
Yritystoiminnan tulot eivät pääsääntöisesti näy tulorekisterissä. Jos saat tuloa yritystoiminnasta, lähetä siitä entiseen tapaan selvitys työttömyyskassaasi.
Kevytyrittäjänä ansaitut tulot saattavat näkyä tulorekisterissä, mutta tällöinkään tulorekisterin tiedot eivät aina riitä etuushakemuksen käsittelyyn.