Monthly Archives: elokuu 2019

Home/2019/elokuu

AYT-kassan sulautuminen SYT-kassaan – kuulutus

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa ja Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa ovat kassan kokouksissaan 23.5.2019 hyväksyneet sopimuksen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan sulautumisesta Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan 1.1.2020 lukien. Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle. Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti 20.9.2019 mennessä Finanssivalvontaan, PL 103, [...]

2019-08-19T07:23:12+03:00 19.08.2019|