Monthly Archives: tammikuu 2015

Etusivu/2015/tammikuu

Päivärahan verotus 2015

Työttömyyskassojen maksamat etuudet ovat ennakonpidätyksenalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko palkansaajan verokorttia, portaikkoverokorttia tai muutosverokorttia. Kassa saa verotuksen muututtua alkuvuodesta verohallinnolta kassan jäsenten palkkaa varten määrätyt alkuperäiset ennakonpidätysprosentit muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (esim. portaikkoverokortti). Prosentteja kassa käyttää korotettuna kahdella (2) prosenttiyksiköllä, kuitenkin aina vähintään 20 prosentin suuruisena. Uudet verokortit tulevat voimaan helmikuussa. Verohallitus ja kassa [...]

2015-01-28T14:55:32+02:0028.01.2015|

Minimityötulo vuonna 2015 on 12 326 euroa vuodessa

Työttömyysturvalain muutoksen myötä yrittäjän työssäoloehdon kertymiseksi tarvittava eläkevakuutuksen (Yrittäjän YEL-vuosityötulon, maatalousyrittäjän MYEL-vuosityötulon tai yrityksen osaomistajan/ yrittäjän perheenjäsenen TyEL-vuosipalkan) vuosityötulo nousi vuoden 2015 alusta 8.520 eurosta 12.326 euroon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että, jos eläkevakuutuksesi perusteena oleva YEL,MYEL-työtulosi tai TyEL-palkkasi sekä kassan vakuutustasosi ovat alle 12.326 euroa vuodessa niin tältä ajalta ei sinulle kerry uutta yrittäjän työssäoloehtoa. [...]

2015-01-28T14:55:12+02:0028.01.2015|