Yearly Archives: 2015

Etusivu/2015

Ansiopäivärahan verotus muuttui vuodenvaihteessa

Ansiopäiväraha verotetaan ansiotulona. SYT-kassa saa alkuvuodesta verohallinnolta kassan jäsenten palkkaa varten määrätyt alkuperäiset ennakonpidätysprosentit muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (esim. portaikkoverokortti). Tänä vuonna palkkaa varten annettua ennakonpidätysprosenttia korotetaan ansiopäivärahaa maksettaessa niin, että ennakkopidätys on vähintään 25 %. Jos etuudensaaja kuitenkin toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaisesti. Verohallinto ja SYT-kassa suosittelevat muutosverokortin hakemista etuutta varten. Etuutta [...]

2017-04-10T12:35:48+03:0031.12.2015|

Kuka voi liittyä SYT:n jäseneksi?

SYT-kassaan voi liittyä henkilö, joka työskentelee yrityksessä, josta hän itse tai hän yhdessä perheensä kanssa tai perhe omistaa laissa määritellyn osuuden. Yrittäjänä pidetään myös henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa (esim. Freelancer ja laskutusyhteisöjen kautta tehtävä työ).  Pelkkä yrityksen tai sen osan omistaminen ei vielä tee sinusta yrittäjää. Yrittäjä on työttömyysturvan piirissä kun hän työllistyy yritystoiminnassa niin [...]

2017-04-10T12:35:48+03:0030.12.2015|

Ovatko Pop Up-kaupat tulleet jäädäkseen?

Talouden tilanne näkyy monessa asiassa, mm. yrittäjien riskinsietokyvyssä ja –halusta. Ensimmäinen Iloinen keittiö- liikkeemme avattiin vuonna 2006 ja laajentuminen alkoi 2011. Tällöin avattiin toinen liike ja sitten vuosittain pari liikettä lisää. Tänä vuonna liiketilatarjouksia on taas tullut yllin kyllin, mutta (erikois)kaupan haasteellisuudesta johtuen, emme ole tarjouksiin tarttuneet. Emme ole ainoita, sillä kauppakeskuksilla, ainakin uusilla, on [...]

2017-04-10T12:35:49+03:0017.12.2015|

Niin meni vuosi kuin pitikin !

Vuosi 2015 alkaa olla jo loppusuoralla, ja me SYT:ssa voimme todeta sen kuluneen aika lailla odotusten mukaan. Päivärahamaksatus kasvoi, mutta ihan arvioidun mukaisesti. Jäsenmaksu nousi reippaasti vuoden 2015 alussa, ja vaikka nosto kirpaisi, niin kassan talous on nyt tasapainossa. Iloksemme voimme todeta, että vuoden 2016 jäsenmaksua ei tarvitse nostaa, vaikka edelleen odotamme työttömyyden kasvua ensi vuodelle. [...]

2017-04-10T12:35:49+03:0009.12.2015|

Ansiopäivärahan suuruus laskee hieman vuonna 2016

Ansiopäivärahan perusosan määrä laskee 0,4 % vuonna 2016 indeksitarkistuksen seurauksena. Myös ansio-osan ja lapsikorotusten määrät muuttuvat. Ansiopäivärahan määrän muutos koskee myös niitä ansiopäivärahan saajia, joiden päiväraha on laskettu vuonna 2015 tai aikaisemmin. Ansiopäiväraha koostuu perusosasta, ansio-osasta ja mahdollisista lapsikorotuksista. Perusosan määrä on sama kuin peruspäivärahan. Perusosan määrä tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin perusteella. Perusosan määrän muuttuminen vaikuttaa [...]

2017-04-10T12:35:49+03:0003.12.2015|

Vähimmäistyötulo vuonna 2016 on 12 420 euroa vuodessa

STM on vahvistanut palkkakertoimen ensi vuodelle. Palkkakertoimen perusteella korotetaan vähimmäisansiota työstä, joka kerryttää yrittäjän työssäoloehtoa. Yrittäjän työssäoloehtoon luetaan ensi vuonna sellaiset kuukaudet, joina henkilön YEL- tai MYEL- työtulo on vuonna 2016 vähintään 12 420 euroa vuodessa tai TyEL-vakuutetun yrityksen osaomistajan ja yrittäjän perheenjäsenen palkka on vähintään 1035 euroa kuukaudessa. Tänä vuonna minimitaso, joka kerryttää yrittäjän työssäoloehto on 12 326 €/v. [...]

2015-12-03T12:30:43+02:0002.12.2015|

Yrittäjämääritelmä laajenee – meneekö helpommaksi vai vaikeammaksi ?

Vuoden vaihteessa saamme lakimuutoksen yrittäjämääritelmästä. Tästä johtuen ja suoraviivaisesti oikoen ns. oma työ rinnastetaan yritystoimintaan. Muutos tarkoittaa sitä, että TE-toimisto arvioi jatkossakin, onko tämä tehty oma työ luonteeltaan sivutoimista vai päätoimista yritystoimintaa. Jos päätoimista, niin etuuden hakijalla ei ole oikeutta päivärahaan, jos taas sivutoimista, niin etuuden hakijalle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa niin että kalenterikuukauden yli [...]

2017-04-10T12:35:49+03:0019.11.2015|

Postilakko vaikeuttaa postinkulkua koko maassa

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on ilmoittanut lakoista, joista ensimmäinen alkaa torstaina 19.11. klo 16.00. Lakko häiritsee sekä sanomalehtien jakelua että kirje- ja muun postin kulkua. Jos olet juuri postittanut tai olet postittamassa päivärahahakemustasi, sen saapuminen kassaan viivästynee työnseisauksen aikana. SYT suosittelee täyttämään päivärahahakemuksen sähköisesti kassan eAsioinnissa.  eAsioinnissa voit täyttää ja lähettää ansiopäivärahahakemuksesi ja liittää siihen tarvittavat [...]

2015-11-19T12:20:58+02:0019.11.2015|

Yrittäjän työttömyysturvan alaraja nousi vuoden alussa 8520 eurosta 12326 euroon.

Ylen aamu-tv:ssä keskusteltiin maanantaina 2.11.2015 yrittäjyyden sudenkuopista. Yksi esiin tulleista ongelmakohdista oli yrittäjän työttömyysturvan alaraja. Yrittäjä on työttömyysturvanpiirissä (kassan maksama ansiosidonnainen, Kelan maksama peruspäiväraha), jos hänen YEL-työtulonsa on vähintään 12326 € vuodessa. Noin kolmasosa yrittäjistä maksaa kuitenkin YEL-maksua alle tämän eivätkä ole siten oikeutettuja edes peruspäivärahaan, saati sitten ansiosidonnaiseen, mikäli jäävät työttömäksi. Yrittäjän työttömyysturvan alaraja [...]

2015-12-29T13:10:03+02:0003.11.2015|